Velkommen til Plantevej.dk

Velkommen til hjemmesiden for Ejerforeningen Plantevej 15-27. Her vil der kunnes findes nyttig information for foreningens beboere. Det vil sige kontaktinformationer, opdateringer på projekter samt referater af generalforsamlingsmøder osv.

Plantevejs oprindelse går tilbage til 1935, hvor vejnavnet opstod for første gang, dog uden numre. Dengang lå der et et handelsgartneri, som tilhørte daværende
gartner Kellerup. Heraf altså navnet på vores vej.

Seneste nyt

Generalforsamling 2018

Ejerforeningen afholder den årlige Generalforsamling den 21. marts 2018 kl. 1800.
Generalforsamlingen finder sted i beboerlokalet beliggende i kælderen under nr. 27.

Bestyrelsen håber på stort fremmøde. Vi mangler hænder i bestyrelsen, så vi håber der vil
være kandidater der ønsker at stille op. Formanden har valgt at stoppe, som naturlig følge af lejlighedssalg.

Traditionen tro er der øl og vand til de fremmødte.

Vel mødt til generalforsamlingen.

/Bestyrelsen

You See

YouSee Vil i den kommende tid opgradere vores installationer i ejendommen til deres nye standard Docsis 3.1.

Opgraderingen indebærer at der installeres fibernet ind til fordelingsboksene i kælderen. Det giver mulighed for hurtigere internetforbindelse (kræver opgradering af abonnement) og mere stabilt TV-signal. Abonnement hos YouSee er stadig en frivillig og individuel kontrakt mellem hvert medlem af foreningen og YouSee.

I forbindelse med opgraderingen gives der rabat på leje af YouSee TV-boks, så en fremtidig leje vil koste kr. 30,00 pr. mdr. Nuværende leje koster kr. 99,00 pr. mdr. Rabatten vil virke pr. 1. april, hvor man kan kontakte YouSee´s kundeservice for at få lagt rabatten på sit abonnement, da dette ikke sker pr. automatik.

Udskiftning af havetrapper

Bestyrelsen har gennemgået havetrapperne i stueetagerne, og det er besluttet at udskifte halvdelen i år. Resten bliver udskiftet næste år.
Arbejdet med montering af de nye trapper går i gang i uge 32. Der skal i første omgang støbes nye stolpefødder, før trapperne kan monteres.
Arbejdet forventes afsluttet med udgangen af uge 33.
Trapperne leveres i trykimprægneret træ, som efterfølgende skal males ved beboernes egen foranstaltning. Træbeskyttelse og pensel udleveres i sensommeren. Der må kun males med den udleverede træbeskyttelse.IMG_1274

Opdateret den 7. januar 2018.

Lidt forsinket går arbejdet med udskiftning af de sidste trapper i gang her ved det nye års begyndelse. Entreprenøren forventer at starte arbejdet i uge 2 – 3 afhængigt af vejret. Der vil i udskiftningsperioden ikke være adgang til haverne via havetrappe for de berørte.

Med håb om forståelse og til glæde for beboerne med have.

Bestyrelsen.

Rotter

Vores tilkaldevicevært har flere gange i den sidste tid haft nærkontakt med rotter i forbindelse med hans virke på ejendommen. Kommunens rottefænger er kontaktet og har vejledt bestyrelsen.

Bestyrelsen har opsat opslag herom i opgangene. Det indskærpes, at der ikke må udlægges foder til fugle eller andre dyr i haven og omkring ejendommen. Bestyrelsen afventer virkningen af fodringsforbuddet.

Opdateret den 13. februar 2017.
Kloakkerne på havesiden er i en ringe tilstand, og processen med renovering er startet og forventes afsluttet snarest. Fodringsforbud gælder stadig.

Hjemmeside online!

Velkommen til vores nye hjemmeside, som vi håber, at I tager godt imod.

Her kan beboere i Ejerforeningen Plantevej 15-27 finde information, nyheder om projekter, kontakte bestyrelsen samt finde kontaktoplysninger på VVS’er og vicevært. Det er også muligt at tilmelde sig ejerforeningens nyhedsbrev, som bliver sendt ud, når der er ny information om relevante emner.

Af informationsmateriale har vi lagt referater fra generalforsamlinger fra de senere år op samt vedtægter og husorden, så de er fuldt tilgængelige for alle. Det gør det også nemmere, hvis du skal sælge din lejlighed.

Under kontaktoplysninger er der en kontaktformular, hvor henvendelserne bliver sendt direkte til ejerforeningens mail. Her kan du eksempelvis søge om tilladelse til at holde kæledyr, eller oplyse bestyrelsen om at der skal udskiftes navne på postkasser og dørtelefoner.

Bestyrelsen vil løbende opdatere nyhedsoversigten med opdateringer i forhold til forskellige projekter og oplysninger. Vi vil også forsøge at lægge billeder op, så projekternes fremdrift kan følges.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen