Frequently Asked Questions

Her kan du finde svar på de fleste spørgsmål. Bestyrelsen har samlet de spørgsmål, der bliver stillet mest og besvaret disse.

Det nye fibernet gennem https://andels.net/ er blevet tilsluttet pr. 21.03.2022. Det betyder at du nu som ejer/beboer kan komme på fibernettet.
For at komme på fibernettet, kræver det en router som skal tilsluttes til det nye fibernet-stik som andels.net har fået installeret i alle lejligheder (i skabet i gangen for de fleste). Du skal forvente at routeren skal tilsluttes strøm.

Det er ejernes/beboernes ansvar at anskaffe sig en router og sikre at routeren har en strømtilgang.
Såfremt man har brug for hjælp, kan man tilkøbe en tekniker hos eksempelvis https://andels.net/ som også sælger routere.

Internettet er en løsning som er blevet vedtaget på GF, derfor betaler man månedligt for internettet uanset om man er tilsluttet eller ej.  Opkrævningerne starter 1. maj 2022.

Eksempel på en tilslutning her. I dette tilfælde har beboeren valgt at få installeret strøm i skabet sammen med routeren der ses tilsluttet fibernet-stikket..

Ejerforeningen har udgifter til porto for at informere beboere om generelforsamlinger, regnskaber mm. For at spare portoudgifterne, bedes alle beboere tilmelde sig E-boks fra vores administrationsselskab DEAS.

Følg denne guide hér.

Det gør bestyrelsen. Du ma ikke selv klistre over de nuværende skilte.

Såfremt du er ny i ejerforeningen eller lejer din lejlighed ud, skal du skrive til bestyrelsen på: efplantevej@gmail.com og sende navnet på skiltet der skal laves.

Gentofte Kommune yder den service at hjælpe borgerne af med større ting som møbler, hårde hvidevarer osv. Du kan se kalender for afhentning hér.

Storskrald skal placeres på fortovets bagkant ud for parkeringspladsen.

HUSK: Storskrald må tidligst stilles frem aftenen før afhentning! Det der ikke bliver afhentet, skal fjernes af ejeren selv. I modsat fald er ejerforeningen nødsaget til at bestille yderligere afhentning, som betales via fællesudgifterne, og dermed af alle beboere. Hjælp derfor hinanden med at følge reglerne ifht. storskrald.

Alle mindre og løse genstande skal i klare affaldssække og lukkes forsvarligt.

Byggeaffald og glas/spejle er ikke storskrald, og skal bortskaffes af beboeren.

Er du I tvivl om noget er storskrald, check på Gentofte Kommunes hjemmeside og/eller affaldssiden her på hjemmesiden.

Ved bestilling af vaskekort, skal dette ske igennem vores Administrator. Skriv til sma@adlexbolig.dk og oplys adressen. Så sørger administrator for at bestille vaskekort og opkræve for kortet.

Ejendommens vaskeri findes i kælderen mellem opgang 25 og 27. Tørrerum 1 findes lige over for selve vaskerummet. Tørrerummene 2 og 3 findes i kælderen mellem opgang 19 og 21.

For at booke tid, skal man have et vaskekort. Tidsbestilingen foregår enten fysisk på vaskemaskinerne eller online gennem https://mielelogic.com/#/login (førstegangsoprettelse, sæt kortet ind i vaskemaskinen og følg instruktioner).

Der kan vaskes i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 20.00 (vask og evt. brug af tørretumbler skal være færdig kl. 20.00). Sidste vask kan ikke startes senere end kl. 19.00.

Reservation af vasketid kan gøres på vaskemaskinerne ved hjælp af det elektroniske vaskekort eller online. Internetbruger kan oprettes via vaskemaskinen. Har man ikke brugt sin vasketid efter et kvarter, kan en anden benytte vasketiden.

Når man reserverer en vasketid, bliver der også reserveret et tørrerum. Ud for din vasketid står der, hvilket tørrerum og hvilken farve snore, du skal benytte.

Der gøres opmærksom på, at man har brugsret til tørrerummet i 22 timer, dvs. at det tøj, du vasker kl. 10.00 skal ned senest kl. 8.00 dagen efter. Hermed sikres det, at den næste, der vasker, har et disponibelt rum.

Dem der har reserveret vasketid har fortrinsret efter endt vasketid til at bruge et tørrerum. Hvis tørrerummet og/eller tørretumbleren ikke benyttes af den person, der har reserveret vasketid, har andre lov til at benytte det.

Når ventilatoren i tørrerummene er sat i gang, skal vinduet være lukket, ellers har ventilatoren ingen effekt.

Kontakt bestyrelsen hvis du har behov for en parkeringsplads. Der er venteliste til p-padserne som bestyrelsen administrerer, hvor ventetiden pt. er anslået til > 5 år. Leje af en parkeringsplads koster 125 kr/måned.

Ejendommens nummererede parkeringspladser er lejet af beboerne og må derfor ikke benyttes af andre. Lejemålet er personligt, og kan ikke overdrages.

Altankasser må pga. fare for nedstyrtning kun hænge indvendigt på altanen. Beslagene må ikke skrues fast i aluminiumskanten, da denne derved ødelægges.

Vasketøj må ikke være synligt over altankanten.

Ja, det er muligt at kontakte bestyrelsen om et ekstra kælderrum. Et ekstra kælderrum koster DKK 75 pr. måned. Hvis der ikke er et ledigt, kommer du på venteliste.

Der gives umiddelbart tilladelse til at holde mindre husdyr, når blot de ikke er til gene for de øvrige beboere, hvad angår støj, lugtgener og efterladenskaber.

Husk at samle din hunds efterladenskaber op efter den, så andre ikke træder i dem. Hundene må ikke besørge eller være alene i de små haver. Det er ikke tilladt, at hunde opholder sig/ luftes i fælleshavearealet.

Fordelingstallet kan ses på opkrævningen af fællesudgifter.

Reglen hedder umiddelbart: lodrette rør står ejendommen for, vandrette er ejerens ansvar. Se vedtægterne, hvis du er i tvivl.  Kontaktoplysningerne på ejendommens VVS’er er på forsiden.

Ejerforeningen har en aftale med YouSee. Beboerne har derfor mulighed for at købe individuelle tv-pakker samt internet fra YouSee. Disse udgifter er ikke inkluderet i fællesudgifterne.

Det er ejer/beboer af den enkelte lejlighed, som selv skal rette henvendelse til YouSee, hvis man ønsker et abonnement. YouSee udbyder forskellige TV-pakker (se deres hjemmeside). En abonnementsaftale med YouSee er ejerforeningen uvedkommende. Der kan ikke kobles andre udbydere på antennekablet.

Nej. Det er forbudt at opsætte paraboler, antenner og lignende på ejendommen og/eller altanen.

Ja, beboerrummet findes i kælderen ved opgang 27. Beboerrummet kan benyttes til fælles arrangementer og private sammenkomster. Nøglen hertil kan lånes hos formanden, som ligeledes står for reservation af lokalet.

Lokalet må benyttes mellem kl. 10.00 og kl. 20.00, dog må evt. støj på intet tidspunkt generer de øvrige beboere.

Vis hensyn og sæt i god tid, inden arrangementet finder sted, sedler op på opslagstavlerne i opgangene.

Der er mulighed for at benytte klapstole, som findes i et ekstra rum. Lokalet afleveres naturligvis i ren/opryddet stand.

Der findes to cykelkældre, en i hver ende af bygningen, altså ved opgang 15 og 27.

Nej. Fodring af dyr og fugle må ikke finde sted, da det tiltrækker skadedyr.

Hobbyrum findes i kælderen ved opgang 15. Dette rum kan benyttes til diverse hobbyer med undtagelse af maling med opløsningsmidler, da der ingen udsugning findes i lokalet. Nøglen er den samme som til de øvrige kælderdøre.

Man skal naturligvis rydde op efter sig (feje m.v.). Det forventes, at man ikke støjer eller på anden måde generer efter kl. 20.00.

Trappeopgangene bliver vasket en gang om ugen.

Den enkelte beboer skal selv vaske sit dørtrin/dørkam/dør af. I tilfælde af forurening af trapper, gange eller andre fællesarealer ved til- og fraflytning eller andre ekstraordinære tilfælde foretages rengøring af den beboer, der har ansvaret for forureningen.

Fodtøj og lignende må ikke anbringes udenfor døren, heller ikke på egen måtte.

Ejerforeningen har ikke en vicevært, men benytter sig af ejendomsservice. Ejendomsservice består af opgaver på fællesarealer og udfører dermed ikke opgaver i lejlighederne, da det påfalder ejerne.

Ejerforeningen benytter Ejendomsservice v. Martin Rørdam.

Det er ejerens ansvar at vedligeholde havetrappen, hvilket indebærer at give den maling og træbeskyttelse. Penslerne skal du selv sørge for.
Det er foreningen der afholder udgift til maling og træbeskyttelse til havetrapper, så henvend dig til bestyrelsen når du skal have det udleveret. Trapperne skal males og træbeskyttes i sommerhalvåret.
Ejerforeningens og herunder bestyrelsens forpligtelser er begrænset til at omfatte ejere og ikke lejere af lejlighederne på Plantevej 15-27. Det betyder også at lejeren  udelukkende har rettigheder i henhold til lejekontrakten og lejelovgivningen, men har ingen krav over for ejerforeningen. Er der noget lejerne er utilfredse med, skal de kontakte deres udlejer og ikke bestyrelsen. Udlejer kan herefter kontakte bestyrelsen såfremt sagen er vedrørende ejerforeningen. Ejere henvises til ejerforeningens vedtægter §17 og §18 vedr. vedligeholdelse samt §4.1 vedrørende medlems kredsen af ejerforeningen.
Som hovedregel bliver der tændt for varmeanlægget omkring den 15. September og slukket igen omkring den 15. Maj. Det kan dog variere fra år til år grundet vejrforhold. 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Skriv til bestyrelsen