Se hvordan affaldet skal sorteres for at hjælpe miljøet

En lille indsats gør en stor forskel

Storskrald
Stil affaldet ud ved fortovets bagkant inden kl. 7 på afhentningsdagen – eller tidligst aftenen før.
Se hvornår der er storskrald afhentning i kalenderen fra Gentofte Kommune hér (indikeret med sofa-ikon).

Storskrald skal placeres på fortoves bagkant ud for parkeringspladsen.

Husk, at tømme køle- og fryseskabe for indhold. Cykler, træpaller og tanke skal påsættes en seddel, hvorpå der står ’storskrald’, navn og adresse. Tanke skal have tankattest. Maskiner og tanke skal være tømt for brændstof og olie og radiatorer for væske.

Mad

Madaffald må kun sorteres i de grønne poser, som står i affaldsskuret. Bestyrelsen vil sikre at få bestilt nye poser når der ikke er flere tilbage. Ser du at pose-beholdningen er lav, skriv til bestyrelsen.

Undgå at overfylde posen og slå altid knude på den. Læg den forsigtigt i beholderen, så der ikke går hul. Skift posen oftere i varme perioder for at undgå lugt, fluer og lign.

De grønne poser ikke må bruges til andet end madaffald. Containeren befinder sig på ejendommens haveside i affaldsskuret.

Affald, som kan genanvendes, skal sorteres fra og ligges i containerne til genanvendeligt affald.

Restaffald kan smides i skakten eller i containeren, som befinder sig på ejendommens haveside i affaldsskuret.

Plast

Plasten skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud. Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken plast eller metal.

Containeren befinder sig på ejendommens haveside i affaldsskuret.

Du skal tømme emballagen for væske og skrabe rester ud, før du smider den i beholderen. Poser fra chips, kaffe og frostvarer består af flere meget sammensatte materialer og kan derfor ikke genanvendes som hverken plast eller metal.

Containeren befinder sig på ejendommens haveside i affaldsskuret.

Pap

Pap skal være rent, tørt og klappet sammen, så det fylder mindst muligt.

Containeren befinder sig på ejendommens haveside i affaldsskuret.

Papir

Papiraffald skal være rent og tørt, når du lægger det i beholderen.

Containeren befinder sig på ejendommens haveside i affaldsskuret og både ved Dyreklinikken samt for enden af vejen mod Vangedevej.

Glas

Glasset skal være tømt for væske, og rester skal være skrabet ud. Mærkater på glasemballage må gerne blive siddende.

Glascontaineren befinder sig både ved Dyreklinikken samt for enden af vejen mod Vangedevej.

Husk at lukke skraldeposen når du smider skraldet ned i skakten. Det er virkeligt vigtigt for at holde ejendommen ren og fri for rotter.